Priser

Priser 2015/16

Musikskolen modtager statstilskud og et ganske pænt, kommunalt tilskud. Og så er der deltagerbetaling. Det beløber sig i sæsonen 2015/16 til:

 

 

 

 

Holdundervisning 159,- pr. måned

Et hold består af min. 2 og max. 4 elever. Vi skemalægger holdene med 15 minutter pr. elev.

 

Soloundervisning 299,- pr. måned

Soloundervisning er 25 minutters undervisning om ugen.

 

(Der opkræves for 9 måneder i løbet af sæsonen, fordelt på to rater. Første rate ved sæsonstart, og anden rate halvvejs gennem sæsonen. Sæsonen løber fra 1. september til 31. maj)

 

Rytmisk kor for voksne 900,- for hele sæsonen

 

Særlige VUC-hold 90,- pr. måned

 

Undervisning af voksne 1.600,- for 12 gange á 25 minutter

 

(Der opkræves for hele forløbet på én gang ved sæsonstart)

 

Sammenspil er gratis

Sammenspil er hold med minimum 5 deltagere, 45 minutters undervisning om ugen.

 

Udlejning af instrumenter

 

Musikskolen udlejer i mindre omfang instrumenter. Primært for 1.års elever. Så man lige kan se, om det er noget for en.

 

Vi tager en mindre pris for udlejning. Cirka svarende til 2% af instrumentets indkøbspris pr. måned. Der opkræves for undervisning og instrumentleje på én gang.

 

Eleven står selv for sit forbrug af guitarstrenge, saxofonblade, trommestikker etc. Læreren kan formidle indkøb. Evt. skader på instrumentet udbedres på Musikskolens foranledning, og dækkes af lejeren.

 

Instrumentet skal afleveres umiddelbart efter sæsonafslutning, medmindre man vil fortsætte på samme instrument året efter. Da kan man gratis have instrumentet hjemme sommeren over.

 

 

De instrumenter vi udlejer - og den månedlige leje er:

 

Digitalklaver 80,-

Elbas med forstærker 40,-

Elguitar med forstærker 40,-

Guitar 20,-

Keyboard 20,-

Saxofon 60,-

Trommesæt 60,-

Trompet 40,-

Tværfløjte 60,-

Violin 40,-

 

Eleven står selv for sit forbrug af guitarstrenge, saxofonblade, trommestikker etc. Læreren kan formidle indkøb. Evt. skader på instrumentet udbedres på Musikskolens foranledning, og dækkes af lejeren.

 

Instrumentet skal afleveres umiddelbart efter sæsonafslutning, medmindre man vil fortsætte på samme instrument året efter. Da kan man gratis have instrumentet hjemme sommeren over.

 

 

Køb af instrumenter

 

Det kan være en stor udskrivning at investere i et instrument. Man er meget velkommen til at kontakte Musikskolen forinden.

 

Man kan tit købe ikke særligt dyre instrumenter. Mest i forretninger, der normalt ikke har det som sin kerneydelse at sælge musikinstrumenter. Også i den forbindelse er man meget velkommen til at kontakte Musikskolen.

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved