Støttekredsen

Ærø Musikskoles støttekreds

 

Hvem er Ærø Musikskoles støttekreds?

 

Støttekredsen består af forældre til elever i Ærø Musikskole og andre med interesse i musikskolens arbejde, fx bedsteforældre og tidligere elever. Støttekredsen udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen i Ærø Musikskole.

 

Hvad giver kredsen støtte til?

 

Støttekredsen giver først og fremmest økonomisk støtte til indkøb af instrumenter til udlejning i musikskolen. Herudover yder kredsen praktisk hjælp til musikskolens forskellige arrangementer i årets løb.

 

Hvordan bliver I medlem af støttekredsen?

 

Ja, det er så nemt og billigt! Indbetal kontingent kr. 50,00 til Nordea reg.nr. 2047 kontonr. 0765648548. Oplys venligst navnet ved indbetaling. Har I allerede betalt kontingent for denne sæson, er det i orden.

 

Dernæst vil vi bede jer om at sende en e-mail til: stottekredsen@aeroemusikskole.dk, således vi pr. mail kan informere om arrangementer m.m.

 

Vi håber, at I har lyst til at bakke op om kredsen.

 

Med venlig hilsen

 

Støttekredsen for Ærø Musikskole

 

Helle Bak Poulsen

 

 

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved